HEB JE EEN VRAAG?

Vul onderstaand formulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact op.

  Ik wil graag de nieuwsbrief ontvangen

  [recaptcha size:normal]

  HEB JE EEN INNOVATIEF IDEE?

  Vul onderstaand formulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact op.

   Ik wil graag de nieuwsbrief ontvangen

   [recaptcha size:normal]

   070 – 800 22 22 info@sciencecup.nl

   Disclaimer

   DISCLAIMER

   Algemeen
   Het onderstaande is van toepassing op de Website van SCIENCECUP en het Forum dat op de Website gebruikt wordt. Door de Website  te gebruiken stemt u in met deze disclaimer. Aan de samenstelling en inhoud van deze Website wordt de uiterste zorg besteed.

   Aansprakelijkheid
   Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. SCIENCECUP B.V. kan niet garanderen dat de Website foutloos, actueel en ononderbroken functioneert. Wijzigingen en typefouten op de Website worden voorbehouden. SCIENCECUP aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de Website en de daarop verstrekte informatie. SCIENCECUP is niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van informatie op de website of schade die ontstaat omdat de website niet goed functioneert.

   Links naar andere websites
   Op de website treft u links aan naar andere websites. SCIENCECUP is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop deze sites met persoonlijke informatie omgaan. Lees hiervoor de privacyverklaring van de website die u bezoekt.

   Content van derden
   SCIENCECUP is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor bijdragen van derden op de Website of het Forum. Deze bijdragen geven niet de mening of het beleid van SCIENCECUP weer. SCIENCECUP is te allen tijde gerechtigd deze bijdragen van derden van haar Website of het Forum  te verwijderen.

   IP rechten
   De IP rechten op alle teksten, beelden, geluiden en programmatuur, van de Website zijn voorbehouden aan SCIENCECUP B.V.
   Geen enkele tekstuele en/of grafische weergave van deze site mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook, elektronisch dan wel mechanisch (inclusief fotokopie, telefax berichten), of worden opgeslagen in een geautomatiseerd (gegevens)bestand, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SCIENCECUP.

   Wijzigingen
   SCIENCECUP behoudt zich het recht voor de op de Website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.

   Toepasselijk recht
   Op deze Website en de Disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met deze Disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in te ’s-Gravenhage, tenzij dwingendrechtelijke regels zich daartegen verzetten. De Algemene Voorwaarden van SCIENCECUP zijn steeds van toepassing. 

   Pin It on Pinterest